Vannledningsnett

Rørnett for fremføring og fordeling av vann til forbrukere innenfor et område.

Water distribution system

» VA ordbok