Vannledning

Ledning for fremføring av drikkevann, industrivann o.l. Vannledning er vanligvis lukket (rør, tunnel), men kan også være åpen (kanal, renne). Jfr. hovedvannledning, stikkledning.

Water conduit, water pipeline

» VA ordbok