Vannkvalitet

Karakteriseres ved den kvalitative og kvantitative forekomst av forskjellige stoffer og organismer.

Water quality

» VA ordbok