Vannforurensning

Påvirkning av en vannmasse som endrer dens fysikse, kjemiske eller biologiske egenskaper i uønsket retning.

Water pollution

» VA ordbok