Vannforsyning

Levering av vann til forskjellige private, offentlige eller industrielle formål.

Water supply

» VA ordbok