Vannforbruk

Anvendelse av vann til private, offentlige eller industrielle formål. Jfr. vannforsyning.

Water consumption

» VA ordbok