Vannbalanse

Sammenhengen mellom tilførsel, magasinering og avgang av vann i en hydrologisk enhet (nedbørfelt, innsjø o.l.). Vannbalanse kan uttrykkes ved ligningen:

nedbør + tilrenning - fordunstning - avrenning ± magasinendring = 0

Water balance

» VA ordbok