Utløpsledning

Ledning som fører avløpsvann, renset eller urenset, ut i resipient. Kan avsluttes med diffusor for spredning av avløpsvannet i resipienten.

Discharge pipe

» VA ordbok