Turbulens

Uordnet, vivlende bevegelse i gass eller væske. Oppstår når strømningshastigheten overstiger en viss grense.

Turbulence

» VA ordbok