Transpirasjon

Overføring av vanndamp fra planter til luften. Jfr. evapotranspirasjon.

Transpiration

» VA ordbok