Terskel

Avgrenset forhøyning i bunnen av vassdrag eller sjøområde.

Sill

» VA ordbok