Kjemoklin

Lag i en vannmasse der vannets kjemiske egenskaper forandres hurtig med dypet. Jfr. haloklin.

Chemocline

» VA ordbok