Haloklin

Lag i en vannmasse der vannets saltinnhold forandres hurtig med dypet. Jfr. kjemoklin.

Halocline

» VA ordbok