Primærfortynning

(Initialfortynning)

Den umiddelbare fortynning ved utslipp i resipient. Primærfortynning er hovedsakelig bestemt av avløpsstrålens kinetiske energi og tetthetsforskjeller mellom avløpsvann og omliggende vannmasser. Primærfortynning kan økes vesentlig ved bruk av diffusor. Jfr. sekundærfortynning.

Initital dilution, primary dilution

» VA ordbok