Sublimasjon

Direkte overgang fra fast form til gassform og tilbake til fast form. Sublimasjon brukes også om overgangen fast form/gassform eller omvendt.

Sublimation

» VA ordbok