Spillvann

Forurenset avløpsvann fra bebyggelse og industri. Særlig benyttet om avløpsvann som ledes bort i egen ledning ved seperatsystem. Jfr. kommunalt avløpsvann, industriavløpsvann.

Sewage

» VA ordbok