Slamvolumindeks

(SVI)

Forholdet mellom slamvolum i ml etter sedimentering av en 1000 ml prøve i 30 min og slamkonsentrasjon i g/l. Brukes for vurdering av slammets sedimenteringsegenskaper, lite egnet ved høye slamkonsentrasjoner.

Sludge volum index, SVI, sludge index

» VA ordbok