Slamsvelling

Utvikling av voluminøst slam med dårlige sedimenterings- og fortykningsegenskaper i aktivslamanlegg. Kan forårsakes av utilstrekkelig oksygentilførsel, tilførsel av giftstoffer eller ved spesielle belastningsforhold. Fører til utvikling av store mengder sopp i slammet. Ved slamsvelling stiger slamvolumindeks fra normalt 50-100 ml/g til 200 ml/g eller mer.

Sludge bulking

» VA ordbok