Slamsirkulering

Blanding av slam i råtnetank for å oppnå best mulig utråtning. Slamsirkulering foregår ved rundpumping eller ved bruk av gass.

Sludge circulation

» VA ordbok