Slamresirkulering

Tilbakeføring av slam fra en renseteknisk enhet til en foranliggende. Vanligvis om tilbakeføring av slam fra sedimenteringsbasseng til luftetank i aktivslamprosessen. Jfr. returslam.

Sludge recirculation

» VA ordbok