Slamnivåmåler

Optisk instrument for å bestemme slamnivå f.eks. i sedimenteringsenhet. Slamnivå bestemmes ved at en lysstråle brytes når konsentrasjonen av suspendert stoff overskrider en bestemt verdi.

Sludge level meter

» VA ordbok