Slamnivå

Dybde fra vannflate til et relativt tydelig avgrenset slamteppe f.eks. i sedimenteringsbasseng og slamfortykker.

Sludge level

» VA ordbok