Slamlomme

Fordypning i sedimenteringsbasseng for oppsamling og konsentrering av slam.

Sludge pocket, sludge sump

» VA ordbok