Slamkonsentrasjon

Vannets innhold av slam angitt i vekt, suspendert stoff pr volumenhet, vanligvis i mg/l.

Sludge concentration, mixed liquor

» VA ordbok