Slamkondisjonering

Behandling av slam for å endre de fysiske og/eller kjemiske egenskaper bl.a. for å bedre avvanningsegenskapene, vanligvis ved tilsetting av kjemikalier. Jfr. polyelektrolytter.

Sludge conditioning

» VA ordbok