Slambelastningsfaktor

Brukt ved aktivslamanlegg. Slambelastningsfaktor betegner forholdet mellom tilført organisk stoffmengde pr døgn, målt som BOF, og anleggets innhold av aktivslam, vanligvis målt som flyktig suspendert stoff.

Sludge loading factor

» VA ordbok