Slambehandling

Fellesbetegnelse for behandling (fysisk, biologisk, kjemisk) av slam som er fjernet fra avløpsvann.

Sludge treatment

» VA ordbok