Slamalder

Slammets midlere oppholdstid i aktivslamprosessen. Beregnet i døgn som forholdet mellom slammengde i luftebasseng og gjennomsnittlig slamuttak fra prossessen pr døgn.

Sludge age

» VA ordbok