Skumskjerm

Delvis neddykket vertikal skjerm som skal hindre skum og flyteslam i å følge med vannstrømmen ut av et basseng.

Scum-board

» VA ordbok