Skruetransportør

Transportskrue eller transportspiral montert i trau eller lukket rør for transport av fast masse over kort avstand. Kan monteres i sterk stigning. Benyttes i VA-teknikken for transport av kjemikalier, avvannet slam, sandfangmateriale o.l.

Screw conveyor

» VA ordbok