Sink

Grunnstoff (tungmetall) med kjemisk tegn Zn. Sink benyttes mye til korrosjonsbeskyttelse av jern og stål (galvanisering, forsinking, katodisk beskyttelse) og inngår som bestanddel i messing. Sinkforbindelser er giftige overfor fisk og andre akvatiske organismer.

Zinc

» VA ordbok