Secchi-skive

(Sikteskive)

Hvit skive, med diameter 25 cm, som senkes ned i vann til bestemmelse av siktedyp.

Secchi disc

» VA ordbok