Siktedyp

Det største dyp hvor en nedsenket hvit skive (Secchi-skive) såvidt er synlig. Siktedyp er vanlig benyttet som mål for vannets gjennomsiktighet.

Water transparency Secchi depth

» VA ordbok