Sigevann

1) Egentlig om vann i grunnen i bevegelse nedover mot grunnvannsspeilet.

2) Brukes også om avrenning fra fyllplasser o.l.

Jfr. infiltrasjonsvann, gravitasjonsvann.

Vadose water

» VA ordbok