Septisk slam

Slam fra slamavskiller eller septiktank som har gjennomgått en ufullstendig anaerob nedbryting ved sur gjæring.

Septic sludge

» VA ordbok