Septiktank

Slamavskiller for enkelthus beregnet for tømming av slam med 1/2 til 1 års mellomrom. Septiktank gir ufullstendig nedbrutt slam ved sur gjæring. Jfr. slamavskiller, septisk slam.

Septic tank

» VA ordbok