Sentrifuge

Enhet for mekanisk separasjon av to faser i en væske eller suspensjon. Det skilles mellom sentrifuge for væskeseparering og for avvanning. Sentrifuge benyttes mye til avvanning av slam. Jfr. skruesentrifuge, separator, slamavvanning, slamsentrifuge.

Centrifuge

» VA ordbok