Sekundærfortynning

Spredning av avløpsvann i resipient pga. strøm, diffusjon og tetthetsforskjell mellom avløpsvann og omliggende vannmasser. Jfr. primærfortynning.

» VA ordbok