Sedimenteringskurve

Kurve som beskriver sedimenteringsdistanse som funksjon av tid. Fremkommer ved måling av slamnivå i en sylinder ved bestemte tidsavsnitt.

Sedimentation diagram

» VA ordbok