Sanitæravløpsvann

Avløpsvann fra sanitærinnretninger. Jfr. kommunalt avløpsvann, spillvann.

» VA ordbok