Sanitæranlegg

Innvendige rørledninger, utstyr, armatur og innretninger som er nødvendige for en bygnings vannforsyning og bortledning av avløpsvann.

» VA ordbok