Sandfang

1) Kum, tank e.l. for utskilling/oppsamling av sand fra avløpsvann. Sandfang brukes ved drenering av gater og plasser før til knytning til hovedledning.

2) Basseng eller utvidet del av renne for utskilling av sand fra avløpsvann. Kan utføres for horisontal eller vertikal gjennomstrømning. Horisontalt sandfang kan være utstyrt med luftere for å hindre at lettere suspendert, organisk stoff sedimenterer.

Sand trap, catch pit, grit chamber

» VA ordbok