Trommelsil

Horisontal, roterende trommel påspent silduk eller plate for fjerning av partikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Delvis neddykket i vann, vanligvis med radielt utadrettet vannstrøm. Utstyrt med overliggende spyleinnretning og/eller børste for renhold av silduken. Jfr. mikrosil, trommelfilter.

Drum screen, rotary screen macro-strainer

» VA ordbok