Silduk

Metall- eller tekstilduk som oppspent på trommel eller ramme benyttes for fjerning av partikulært stoff fra vann eller avløpsvann. Jfr. filterduk.

Sieve cloth

» VA ordbok