Sil

Innretning med påspent metall eller tekstilduk for fjerning av partikulært stoff fra væske. Jfr. filter, rist, mikrosil, silduk, grovsil, finsil.

Strainer, sieve

» VA ordbok