Gjenvinning

Utvinning av nyttbare stoffer fra avfall. Jfr. resirkulering.

Recovery

» VA ordbok