Rørgalleri

Rom, gang eller tunnel med større rør- og ventilarrangement.

Pipe gallery

» VA ordbok