Røreverk

Mekanisk innretning for omrøring i flokkuleringsbasseng, slamfortykker, råtnetank etc. Kan utføres med vertikal og horisontal aksel.

Paddle mechanism, paddles, agitator

» VA ordbok