Ruhetskoeffisient

I vannføringsformler en koeffisient som gir et mål for friksjonen mellom vann og berøringsflate. Forskjellige uttrykk for koeffisienten brukes.

Coefficient of roughness

» VA ordbok