Rist

Enhet for avskilling av grovpartikulært materiale fra vann eller avløpsvann, vanligvis skråstilte, parallelle staver. En skiller mellom: finrist, grovrist, håndrenset rist, maskinrenset rist. Jfr. filter, sil.

Screen

» VA ordbok